top of page

Rekisteriseloste

 

EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä on sovellettu 25.5.2018 lähtien. Näin myös ennustan.comin asiakasrekisterissä.

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

 

Ennustan.com:in asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Ennustaja Aura Hento
ennustan@gmail.com
www.ennustan.com

2. Rekisterin nimi

Ennustan.com:in asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä rekisteröityneille asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Ennustan.com:in omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Ennustan.com:in käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti: Ennustan.com asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Ennustan.com sivuston yhteydenottolomakkeeseen: nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista.
Asiakassuhde syntyy, kun asiakas täyttää ennustan.com osoitteessa yhteydenottolomakkeen tai ottaa suoraan sähköpostilla yhteyttä ennustan@gmail.com osoitteeseen.
Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Ennustan.com:in edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Ennustan.com:in edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

bottom of page